Valoviti papir

Valoviti osnovni papirje predmet nalik dasci napravljen od papira itvrdi valoviti papir na baziformiran obradom valovitog valjka.Općenito se dijeli na dvije vrste: jednostrukiValoviti osnovni papir i duploValoviti osnovni papir.Izum i primjenavaloviti osnovni papirima istoriju dužu od 100 godina.Ima prednosti niske cijene, male težine, jednostavne obrade, velike čvrstoće, odlične prilagodljivosti tiska, praktičnog skladištenja i transporta, itd.Art Valoviti osnovni papirmogu se reciklirati i reciklirati, iArt Valoviti osnovni papirmože se koristiti kao Pakovanje hrane ili digitalnih proizvoda je relativno ekološki prihvatljivo i široko se koristi.

A-tip Art Valoviti osnovni papir i B-tipArt Valoviti osnovni papirse uglavnom koriste kao vanjskikutije za pakovanjeza transport, a kutije piva su uglavnom napravljene od BValoviti osnovni papir.EValoviti osnovni papiruglavnom se koristi kao jedan komadkutija za pakovanjesa određenim estetskim zahtjevima i odgovarajućom težinom sadržaja.FValoviti osnovni papir i GValoviti osnovni papirzajednički se nazivaju mikro valoviti, koji je vrlo tanak valovit, koji se koristi za hamburgere, peciva punjena kremom i druge posude za jednokratnu ambalažu za hranu ili se koristi kao ambalaža za mikroelektronske proizvode kao što su digitalni fotoaparati, prijenosni audio sistemi i rashladna roba .